Βιώνω Μαθαίνω Δημιουργώ - Keep me posted!

Με έναυσμα διαφορετικές παγκόσμιες ή διεθνείς ημέρες σχεδιάζουμε για εσάς φύλλα δραστηριοτήτων για εκπαιδευτικούς και γονείς με τις θεματικές μας να καλύπτουν τους άξονες: Eπιστήμες, Περιβάλλον και Πολιτισμό. 


Επιλέξτε τους τίτλους για περισσότερες πληροφορίες.