Όλα μας τα προγράμματα σχεδιάστηκαν με όραμα την προαγωγή της μάθησης μέσα από την απόκτηση νέων εμπειριών, την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και τη συνεργασία. 

Σκοπός μας είναι να προσφέρουμε στους μαθητές τις κατάλληλες γνώσεις, οι οποίες θα τους βοηθήσουν να μελετούν ολιστικά ποικίλα περιβαλλοντικά και κοινωνικά ζητήματα, καλλιεργώντας ταυτόχρονα βασικές δεξιότητες. Δεξιότητες, οι οποίες είναι απαραίτητες για την ενεργή συμμετοχή τους σε μια δημοκρατική και αειφόρο κοινωνία.


Περισσότερες Δράσεις

Εγγραφείτε για να μαθαίνετε πρώτοι τα νέα μας!