Συνεργασίες - Δράσεις


Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίου για την ομάδα του προγράμματος EnvStories.

Παιδικό βιβλίο - Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίου.