Συνεργασίες - Δράσεις


Επιλέξτε τους τίτλους των εικόνων για περισσότερες πληροφορίες.

Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίου για την ομάδα του προγράμματος EnvStories.

Παιδικό βιβλίο - Σχεδιασμός και υλοποίηση εργαστηρίου.


Με τον κατάλληλο σχεδιασμό ενός προγράμματος αναδεικνύεται η σημασία της βιωματικής μάθησης, συμβάλλοντας στη γνωστική, συναισθηματική και ψυχοκινητική ανάπτυξη των συμμετεχόντων.