Βιώνω Μαθαίνω Δημιουργώ

Εργαστήριο σχεδιασμού και υλοποίησης εκπαιδευτικών προγραμμάτων


Η Φιλοσοφία μας 

«Μόνο ό,τι δέχτηκες με την ψυχή σου, αυτό μόνο μαθαίνεις και αυτό ενσωματώνεις στη ζωή σου και τον χαρακτήρα σου»                                                                                                                                                                                                  Dewey


Όλα μας τα προγράμματα σχεδιάστηκαν με όραμα την προαγωγή της μάθησης μέσα από την απόκτηση νέων εμπειριών, την ενεργή συμμετοχή των μαθητών και τη συνεργασία. 

Στόχοι μας είναι η ενίσχυση της δημιουργικότητας και της κοινωνικότητας, η ανάπτυξη κριτικής σκέψης, η δημιουργία νέων στάσεων, συμπεριφορών και φυσικά η διασκέδαση!  

Σχεδιασμός και υλοποίηση

Τα προγράμματα του "Βιώνω Μαθαίνω Δημιουργώ" σχεδιάστηκαν από μία έμπειρη διεπιστημονική ομάδα (Γεωλόγο- Περιβαλλοντολόγο, Θεατρολόγο, Παιδαγωγό - Ψυχολόγο, Μουσειολόγο, Μουσικό και Χημικό).

Οι θεματικές τους καλύπτουν τρεις βασικούς άξονες:

                   Eπιστήμες   Περιβάλλον   Πολιτισμός

Η υλοποίηση τους πραγματοποιείται από εμψυχωτές με πολύχρονη επαγγελματική εμπειρία στο χώρο της εκπαίδευσης.

Τα εργαλεία μας


Συζήτηση                                   Παιχνίδια φαντασίας

Παιχνίδια γνωριμίας               Πειράματα

Παιχνίδια κίνησης                   Παιχνίδια γνώσεων

Οπτικοακουστικά μέσα           Κατασκευές

Ο χώρος μας

Ο νέος μας χώρος σχεδιάστηκε με σεβασμό προς τους μαθητές και τους εκπαιδευτικούς με σκοπό να αποτελέσει πηγή έμπνευσης, παρατήρησης, δημιουργίας και φυσικά διασκέδασης. 

Στον χώρο μας υλοποιούνται όλα τα βιωματικά εκπαιδευτικά προγράμματα καθώς και τα εργαστήρια