Παλαιοντολόγοι για μία ημέρα

2022-08-04

Περιγραφή Προγράμματος

Τα παιδιά βλέπουν από κοντά ορισμένα σπάνια απολιθώματα. Κατανοούν τον τρόπο σχηματισμού τους και διαπιστώνουν την επιστημονική τους αξία. Δημιουργούν δικά τους απολιθώματα, μαθαίνουν για τους διαφορετικούς τύπους ηφαιστείων και συμμετέχουν σε πολλαπλές ηφαιστειακές εκρήξεις.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές: 

Προνηπίου - Νηπιαγωγείου και  Α'  Δημοτικού 

Δομή Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα- εργαστήριο  αποτελείται από τρία μέρη:

  • Ολιγόλεπτη εισαγωγική παρουσίαση - προβολή και επίδειξη αντικειμένων προς μελέτη. 
  • Πειράματα με την ενεργή συμμετοχή των μαθητών/τριών.
  • Ατομικές Κατασκευές και Ομαδική Δημιουργία.


Υλικό για τον Εκπαιδευτικό

Διατίθεται Cd ή αποστέλλεται ηλεκτρονικό υλικό στον εκπαιδευτικό με προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων της εν λόγω θεματικής.