Απολιθώματα

2020-08-07

Οι μαθητές βλέπουν από κοντά ορισμένα σπάνια απολιθώματα!

Κατανοούν τον τρόπο σχηματισμού τους και διαπιστώνουν την επιστημονική τους αξία. Δίνουν μορφή σε απολιθώματα και φτιάχνουν το δικό τους διαβατήριο απολιθωμάτων! Συμμετέχουν σε εντυπωσιακές εκρήξεις ηφαιστείων!


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές: 

Προνηπίου - Νηπιαγωγείου και  Α'- Β'  Δημοτικού 

*Διατίθεται Cd για τον εκπαιδευτικό με προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων.