Τα φιλαράκια του πλανήτη

2019-07-23
Πώς επηρεάζει ο άνθρωπος το φυσικό περιβάλλον;

Πώς λειτουργεί ένα οικοσύστημα;

Μέσα από βιωματικές δράσεις οι μαθητές αναγνωρίζουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Διαμορφώνουν νέες αξίες και συμπεριφορές αποκτώντας διάθεση για ενεργή συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές:  Γ' και  Δ΄ Δημοτικού