Πλανήτης σε κίνδυνο

2021-08-26

Πώς επηρεάζει ο άνθρωπος το φυσικό περιβάλλον; Από τι κινδυνεύουν τα οικοσυστήματα;

 Οι μαθητές συνεργάζονται και με τη βοήθεια ενός επιδαπέδιου παιχνιδιού ανακαλύπτουν την αλληλεπίδραση ανθρώπου και περιβάλλοντος. Συμμετέχουν στη δημιουργία ανακυκλώσιμου χαρτιού, δίνοντάς του τη μορφή που επιθυμούν. 


Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές:  Γ' και  Δ΄ Δημοτικού