Φυσικές Καταστροφές και Περιβάλλον

2023-09-08

Τι ορίζουμε ως φυσική καταστροφή; Οι συμμετέχοντες με τη βοήθεια προσομοιώσεων και πειραμάτων ανακαλύπτουν τους σεισμούς, τα ηφαίστεια, τους ανεμοστρόβιλους και τις πλημμύρες. Υπάρχουν μέτρα πρόληψης και αποφυγής των φυσικών καταστροφών; Οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται τους λόγους για τους οποίους οι φυσικές καταστροφές αλληλοσυνδέονται αλλά και σχετίζονται άμεσα με την ανθρώπινη δραστηριότητα.  

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές:

Α΄ και Β΄ Δημοτικού

Δομή του Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από δύο μέρη:

  • Ολιγόλεπτη εισαγωγική παρουσίαση - προβολή και επίδειξη αντικειμένων προς μελέτη. Ενεργή συμμετοχή των παιδιών σε προσομοιώσεις επεξήγησης.
  • Ατομικές Κατασκευές.