Μαγικός  Καθρέφτης

2022-08-02

Περιγραφή Προγράμματος

Με τη βοήθεια ομαδικών παιχνιδιών ανακαλύπτουμε τρόπους για την αποτελεσματικότερη διαχείριση των συναισθημάτων μας. Μαθαίνουμε πώς να διώχνουμε τις ανησυχίες μας και δίνουμε μορφή στη διάθεσή μας μέσα από τις κατασκευές μας. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές: Νηπιαγωγείο και Α' Δημοτικού

Δομή Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη:

  • Γνωριμία ομάδων και ολιγόλεπτη εισαγωγική παρουσίαση - προβολή.
  • Ομαδικά παιχνίδια (κίνησης, φαντασίας και επίλυσης προβλήματος).
  • Ατομικές κατασκευές.

Υλικό για τον Εκπαιδευτικό

Διατίθεται Cd ή αποστέλλεται ηλεκτρονικό υλικό στον εκπαιδευτικό με προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων της εν λόγω θεματικής.