Ο γύρος του κόσμου σε 80'               revised

Οι μαθητές ταξιδεύουν και μαθαίνουν τον κόσμο με τη βοήθεια έξι γεμάτων "αποσκευών ανακάλυψης".

Συνεργάζονται και γνωρίζουν άλλους πολιτισμούς δημιουργώντας πρωτότυπες κατασκευές. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές: 

Α΄- Β' και Γ' - Δ΄  Δημοτικού *

*Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών.

Διατίθεται Cd για τον εκπαιδευτικό με προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων.