Ο γύρος του κόσμου σε 80'                  New Edition & Christmas Edition

2022-07-14

Περιγραφή Προγράμματος

Οι μαθητές ταξιδεύουν και μαθαίνουν τον κόσμο με τη βοήθεια πέντε γεμάτων "αποσκευών - κουτιών ανακάλυψης". Συνεργάζονται και ανακαλύπτουν τα φυσικά περιβάλλοντα, την ιστορία, τα ήθη και τα έθιμα άλλων πολιτισμών. Συμμετέχουν σε μικρές προσομοιώσεις και δημιουργούν πρωτότυπες κατασκευές.

 Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές*Δ' και Ε' - Στ' Δημοτικού

* Γ' & Δ΄ Christmas Edition

** Νηπιαγωγείο (Πλήρης αναπροσαρμογή)

Δομή Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα - εργαστήριο αποτελείται από τέσσερα μέρη:

  • Οπτικοακουστικό υλικό - εισαγωγική παρουσίαση - προβολή.
  • Κουτιά ανακάλυψης (επίλυση δοκιμασιών από τις ομάδες).
  • Ατομικές κατασκευές.
  • Συμμετοχή σε πειράματα και προσομοιώσεις.

Υλικό για τον Εκπαιδευτικό

Διατίθεται Cd ή αποστέλλεται ηλεκτρονικό υλικό στον εκπαιδευτικό με προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων της εν λόγω θεματικής.Christmas Edition

Ας κάνουμε λοιπόν τον γύρο των ηπείρων και ας ανακαλύψουμε τα ήθη και τα έθιμα της πιο γιορτινής ημέρας του χρόνου ... της ημέρας των Χριστουγέννων! 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές: Γ΄ και Δ'  Δημοτικού

Δομή Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα - εργαστήριο αποτελείται από τρία μέρη:

  • Οπτικοακουστικό υλικό - εισαγωγική παρουσίαση - προβολή.
  • Κουτιά ανακάλυψης (επίλυση δοκιμασιών από τις ομάδες).
  • Ατομικές κατασκευές.

Υλικό για τον Εκπαιδευτικό

Διατίθεται Cd ή αποστέλλεται ηλεκτρονικό υλικό στον εκπαιδευτικό με προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων της εν λόγω θεματικής.