Ο γύρος του κόσμου σε 80'               revised

2021-08-26

Οι μαθητές ταξιδεύουν και μαθαίνουν τον κόσμο με τη βοήθεια έξι γεμάτων "αποσκευών ανακάλυψης".

Συνεργάζονται και γνωρίζουν άλλους πολιτισμούς δημιουργώντας πρωτότυπες κατασκευές. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές: 

Β' και Γ' - Δ΄  Δημοτικού *

*Το πρόγραμμα προσαρμόζεται στο ηλικιακό επίπεδο των μαθητών.

Διατίθεται Cd για τον εκπαιδευτικό με προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων.