Παγιδευμένοι στην ενέργεια - Updated  

2022-07-13

Περιγραφή Προγράμματος

Με τη βοήθεια της μεθοδολογίας STE(A)M, και των κατασκευών τους, οι μαθητές κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των Α.Π.Ε. Μέσα από ομαδικά παιχνίδια αντιλαμβάνονται την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ αποκτούν διάθεση για ενεργή συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές: Ε' - Στ' Δημοτικού

Δομή Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη:

  • Οπτικοακουστικό υλικό- Παρουσίαση όπου λειτουργεί επεξηγηματικά στα πειράματα επίδειξης. Συμμετοχή των μαθητών στα πειράματα και τις προσομοιώσεις.
  • Ομαδικά παιχνίδια (επιδαπέδιο παιχνίδι γνώσεων και ανακάλυψης).
  • Ατομικές κατασκευές. 

Υλικό για τον Εκπαιδευτικό

Διατίθεται Cd ή αποστέλλεται ηλεκτρονικό υλικό στον εκπαιδευτικό με προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων της εν λόγω θεματικής.