Παγιδευμένοι στην ενέργεια                revised

2021-08-21

Με τη βοήθεια εντυπωσιακών προσομοιώσεων και πειραμάτων οι συμμετέχοντες κατανοούν τον τρόπο λειτουργίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. 

Μέσα από ομαδικά παιχνίδια αντιλαμβάνονται την ανάγκη για εξοικονόμηση ενέργειας, ενώ αποκτούν διάθεση για ενεργό συμμετοχή στην προστασία του περιβάλλοντος.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές:

Γ' - Δ' και Ε' - Στ' Δημοτικού

*Διατίθεται Cd για τον εκπαιδευτικό με προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων.