Πλανήτης και άγρια ζωή - Updated

2022-07-11


Περιγραφή Προγράμματος

Με τη βοήθεια ενός επιδαπέδιου παιχνιδιού και των κατασκευών τους, οι μαθητές ανακαλύπτουν την ξεχωριστή βιοποικιλότητα του πλανήτη. Γνωρίζουν τις συνθήκες διαβίωσης και τους κινδύνους που αυτή αντιμετωπίζει. Οι μαθητές έρχονται σε επαφή με την τεχνολογία της επαυξημένης πραγματικότητας (AR) και μαθαίνουν πώς να προστατεύουν και να σέβονται κάθε μορφή ζωής. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές:  Α' - Β΄ και  Γ' - Δ'  Δημοτικού

Δομή Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τρία μέρη:

  • Ολιγόλεπτη εισαγωγική παρουσίαση - προβολή.
  • Ομαδικά παιχνίδια (επιδαπέδιο παιχνίδι γνώσεων και ανακάλυψης).
  • Ατομικές κατασκευές.

Υλικό για τον Εκπαιδευτικό

Διατίθεται Cd ή αποστέλλεται ηλεκτρονικό υλικό στον εκπαιδευτικό με προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων της εν λόγω θεματικής.