Ταξίδι στον χρόνο των παιχνιδιών

2022-07-11


Περιγραφή Προγράμματος

Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαχρονική αξία του παιχνιδιού που κρύβεται σε βάθος χρόνου. Τα παιδιά κατασκευάζοντας τα δικά τους παιχνίδια διαπιστώνουν πως τα παιχνίδια που παίζουμε σήμερα είναι ίδια με αυτά που έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαιότητα, εκατοντάδες χρόνια πριν. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές:

Προνηπίου - Νηπιαγωγείου και Α' Δημοτικού


Δομή Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα - εργαστήριο αποτελείται από τρία μέρη:

  • Ολιγόλεπτη εισαγωγική παρουσίαση -προβολή (συζήτηση).
  • Επίδειξη αντικειμένων προς μελέτη.
  • Ατομικές κατασκευές και ομαδική δημιουργία.


Υλικό για τον Εκπαιδευτικό

Διατίθεται Cd ή αποστέλλεται ηλεκτρονικό υλικό στον εκπαιδευτικό με προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων της εν λόγω θεματικής.