Ταξίδι στον χρόνο των παιχνιδιών

2019-08-16


Ένα εκπαιδευτικό πρόγραμμα για τη διαχρονική αξία του παιχνιδιού που κρύβεται σε βάθος χρόνου. 

Τα παιδιά κατασκευάζοντας τα δικά τους παιχνίδια διαπιστώνουν πως τα παιχνίδια που παίζουμε σήμερα είναι ίδια με αυτά που έπαιζαν τα παιδιά στην αρχαιότητα, εκατοντάδες χρόνια πριν. 

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα είναι κατάλληλο για μαθητές:

Προνηπίου - Νηπιαγωγείου και Α' Δημοτικού

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα βοηθά τα παιδιά να στήσουν γέφυρες κατανόησης με το ευρύτερο πολιτισμικό παρελθόν τους μέσα από βιωματικές δράσεις και κατασκευές, προβαίνοντας ταυτόχρονα σε συνδέσεις και παραλληλισμούς με τη σύγχρονη πραγματικότητα.