Το μυστήριο των πεταμένων σκουπιδιών

2022-08-05

Περιγραφή Προγράμματος

Μα πού πάνε όλα τα σκουπίδια; Γιατί το πλαστικό συμβάλλει τόσο στη ρύπανση του πλανήτη;  Τα παιδιά με τη βοήθεια του παιχνιδιού μαθαίνουν να διαχωρίζουν τα υλικά, ανακαλύπτοντας και τις πηγές προέλευσής τους. Αντιλαμβάνονται την αξία της ανακύκλωσης και συμμετέχουν στη δημιουργία ανακυκλώσιμου χαρτιού. Έρχονται σε επαφή με τη φιλοσοφία του μοντέλου της κυκλικής οικονομίας και δημιουργούν ατομικές κατασκευές.

Το πρόγραμμα είναι κατάλληλο για παιδιά: Προνηπίου και Νηπιαγωγείου

Δομή Προγράμματος

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα αποτελείται από τέσσερα μέρη:

  • Ολιγόλεπτη εισαγωγική παρουσίαση - προβολή και επίδειξη αντικειμένων προς μελέτη. 
  • Δημιουργία ανακυκλώσιμου χαρτιού.
  • Ομαδικό παιχνίδι (επιδαπέδιο παιχνίδι ανακάλυψης).
  • Ατομικές Κατασκευές (Επιλογή της κατασκευής σε συζήτηση με τον/ την εκπαιδευτικό).


Υλικό για τον Εκπαιδευτικό

Διατίθεται Cd ή αποστέλλεται ηλεκτρονικό υλικό στον εκπαιδευτικό με προτεινόμενα φύλλα δραστηριοτήτων της εν λόγω θεματικής.