Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου

2020-09-09

Εκπαιδευτικά προγράμματα για σχολικές ομάδες.

Σχεδιασμός και υλοποίηση. 

Η ομάδα του Βιώνω Μαθαίνω Δημιουργώ συνεργάζεται με το Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων. 

 Βιομηχανικό Μουσείο Φωταερίου -   ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΑ 

Go green!

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020  

Εσύ πώς θα προστατέψεις τον πλανήτη σου; Η περιπέτεια της ενέργειας ξεκινά! Με αφετηρία το εργοστάσιο φωταερίου, ανακαλύπτουμε τη σημασία και την αξία της ενέργειας. Στη συνέχεια, με τη βοήθεια εντυπωσιακών πειραμάτων και προσομοιώσεων, εμβαθύνουμε στον τρόπο σχηματισμού και λειτουργίας των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ενώ αποκτούμε κίνητρο για μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος και ενεργή συμμετοχή στην προστασία του πλανήτη μας. 

Ταξίδι στο κέντρο της Γης

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2018-2019  

Πώς σχηματίζεται το φυσικό αέριο στο εσωτερικό της Γης και πώς φτάνει στα σπίτια μας; Παρέα ανακαλύπτουμε τη διαδρομή του μέσα από το δίκτυο.

* Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα χορήγησε η ΕΔΑ Αττικής.


Όσα δίνει ο άνεμος 

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα για το ακαδημαϊκό έτος 2017-2018 

Με τη βοήθεια βιωματικών δράσεων οι συμμετέχοντες αντιλαμβάνονται την επιβάρυνση που δέχεται το φυσικό περιβάλλον με την έως τώρα χρήση των ορυκτών καυσίμων. Μέσα από πειράματα και κατασκευές διαπιστώνουν τη λειτουργία και τη σπουδαιότητα της χρήσης των εναλλακτικών πηγών ενέργειας.  

Η δημιουργία των εκπαιδευτικών προγραμμάτων έγινε με σκοπό την καλλιέργεια του σεβασμού προς το περιβάλλον, ώστε οι συμμετέχοντες πέρα από φορείς της γνώσης, να γίνουν και φορείς νέων προτύπων συμπεριφοράς. Με τον τρόπο αυτό συμβάλλουμε στη διαμόρφωση κριτικά σκεπτόμενων πολιτών με γνώση πάνω στα σημαντικότερα περιβαλλοντικά - κοινωνικά ζητήματα.

Εκπαιδευτικά προγράμματα Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης (ΠΕ) - Εκπαίδευσης για την Αειφόρο Ανάπτυξη (ΕΑΑ)

Οι μαθητές/τριες μέσα από τη συμμετοχή τους στα εκπαιδευτικά προγράμματα  κατάφεραν να κατανοήσουν τη σχέση αλληλεπίδρασης ανθρώπου και περιβάλλοντος. Διερωτήθηκαν για τη ρύπανση που δέχεται το φυσικό περιβάλλον από την παραγωγή ενέργειας μέσω των ορυκτών καυσίμων, αναγνώρισαν τη συμβολή των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και εξοικειώθηκαν με τον τρόπο λειτουργίας τους. Εργάστηκαν ομαδικά και είχαν την ευκαιρία να εκφραστούν δημιουργικά ανακαλύπτοντας τις δυνατότητές τους.